Macam-macam Perizinan Tanah

Izin peruntukan penggunaan tanah terdiri atas: Izin Lokasi Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal, dengan batasan keluasan sebagai berikut: untuk usaha pertanian > 25 […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: , , ,
Posted in IL, IPPT, IPT by PengurusTanah.Net  3 comments

 
eXTReMe Tracker